Strona Gospodarstwa na www.lasykatowice.com.pl

Stawy Gospodarstwa Rybackiego w Krogulnej, położone w kompleksach leśnych stanowią dużą atrakcję krajobrazowo przyrodniczą. Na wyspach i wysepkach, na brzegach stawów porośniętych trzciną, znalazło schronienie wiele ptaków związanych ze środowiskiem wodno - błotnym: żuraw, bąk, gągoł, orlik krzykliwy, łabędź niemy, czapla biała, bocian czarny, zimorodek, perkoz. Stawy hodowlane są także miejscem żerowania kormorana czarnego i orła bielika. Z ssaków występuje tu bóbr i wydra. Spotykany bywa łoś. Świat roślin reprezentują rzadko spotykane w kraju: grzybienie białe, grążel żółty, salwinia pływająca, kotewka orzech wodny, lindernia mułowa. W 1999 roku utworzony "Stobrawski Park Krajobrazowy" , obejmuje - 61% powierzchni stawów Gospodarstwa Rybackiego, oraz 39% powierzchni stawów jako obszar chronionego krajobrazu.

PGL LP GR Krogulna z lotu ptaka:

Obiekt stawowy Krogulna - teren Nadleśnictwa Kup.
Obiekt stawowy Krogulna - teren Nadleśnictwa Kup.
Obiekt stawowy Dąbrowa - teren Nadleśnictwa Kup.
Obiekt stawowy Dąbrowa - teren Nadleśnictwa Kup.
Obiekt stawowy Wierzbica - teren Nadleśnictwa Kup.
Obiekt stawowy Wierzbica - teren Nadleśnictwa Namysłów.
Obiekt stawowy Kuźnica - teren Nadleśnictwa Namysłów.
Obiekt stawowy Kuźnica - teren Nadleśnictwa Namysłów.
Obiekt stawowy Bielice - teren Nadleśnictwa Brzeg.
Obiekt stawowy Bielice - teren Nadleśnictwa Brzeg.

Fotografia lotnicza: www.karnicki.pl

Pory roku:

Wiosna
Wiosna
Lato
Lato
Jesień
Jesień
Zima
Zima

Zdjęcia z kolekcji Janusza Preuhs.