Strona Gospodarstwa na www.katowice.lasy.gov.pl

Kontakt :

Krogulna położona jest na trasie z Opola do Namysłowa , 40 km od Opola i 17 km od Namysłowa.
(Województwo Opolskie - Powiat Namysłów - Gmina Pokój) Mapka

Adres:
Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Gospodarstwo Rybackie
Krogulna
46-034 Pokój
ul. Stawowa 3

Telefony:
tel./fax. 077-4693-046 lub 077-4693-052
e-mail: grkrogulna@katowice.lasy.gov.pl
Zobacz stronę Gospodarstwa na www.katowice.lasy.gov.pl
Widok od strony Młynówki